bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o prowadzonych rejestrach

 • Akta osobowe pracowników.
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Arkusze ocen uczniów. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Księga arkuszy ocen. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja czasu pracy. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Księga uczniów. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Księga zastępstw. 
  Udostępnianie: Wicedyrektor
 • Książka kontroli. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Księga korespondencyjna. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Księgi inwentarzowe. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
  Udostępnianie: Pedagog /sekretariat
 • Dzienniki lekcyjne. 
  Udostępnianie: Wychowawcy klas / Wicedyrektor
 • Dzienniki zajęć. 
  Udostępnianie: Nauczyciele prowadzący / Wicedyrektor
 • Dzienniki indywidualnego nauczania. 
  Udostępnianie: Wychowawcy klas / Wicedyrektor
 • Dziennik pedagoga, psychologa. 
  Udostępnianie: Pedagog / sekretariat
 • Ewidencja czasu pracy. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja zatrudnionych pracowników. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja udostępniania dokumentacji. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń przekazywanych szkole przez OKE. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr wypadków uczniów. 
  Udostępnianie: Inspektor bhp, społeczny inspektor bhp
 • Rejestr wypadków
  Udostępnianie: Inspektor bhp, społeczny inspektor bhp
 • Rejestr zwolnień lekarskich. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr skarg i wniosków. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr upoważnień. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr uchwał rady pedagogicznej. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr decyzji administracyjnych dyrektora. 
  Udostępnianie: Sekretariat
 • Rejestr zarządzeń dyrektora. 
  Udostępnianie: Sekretariat

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.Opublikował: Robert Stangrecki
Publikacja dnia: 03.07.2019
Podpisał: Robert Stangrecki
Dokument z dnia: 10.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 355