bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres szkolnej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: sp66ktw/SkrytkaESP

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą wysyłać korespondencję, korzystając ze wzoru:  "Pismo ogólne"Opublikował: Robert Stangrecki
Publikacja dnia: 12.07.2019
Podpisał: Robert Stangrecki
Dokument z dnia: 05.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 455